DỊCH VỤ VẬN TẢI

HƯỚNG DẪN

THANH TOÁN

Chia sẻ lên:
 TRI VIET EXIM CO.,LTD vẫn luôn duy trì hoạt động các ngành chính hiện có và mở rộng phát triển thêm các ngành có thế mạnh khác, cụ thể như sau: 
- Đại lý giao nhận và vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và công cộng bằng đường biển, đường hàng không và đường bộ 
- Dịch vụ Logistics, 
- Dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu 
- Dịch vụ thủ tục Hải Quan Đại lý tàu biển và môi giới hàng hóa cho tàu biển trong và ngoài nước 
- Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu trung chuyển 
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Kinh doanh vận tải đa phương thức 
- Dịch vụ vận tải đường thủy 
- Đầu tư kinh doanh Tài chính – Chứng khoán 
- Dịch vụ cho thuê văn phòng đầu tư phát triển các dự án bất động sản 
- Dịch vụ đóng gói, kẻ ký mã hiệu hàng hóa 
- Dịch vụ vận chuyển hàng quá cảnh 
- Chuyển phát Đại lý du lịch Kinh doanh tổng hợp.